Rruga e Lumit te Vlores

Rruga e Lumit te Vlores

Rruga e Lumit të Vlorës Infrastruktura publike, në favor të zhvillimit të ekonomisë dhe rritjes së shërbimeve për popullsinë vendase dhe turistët që frekuentojnë këtë zonë. 90 km investim me financim të Fondit Kuvajtian, Fondit Saudit dhe Qeverisë Shqiptare duke dhënë një zgjidhje të qëndrueshme për bregdetin e Jugut

Rruga e Lumit të Vlorës Infrastruktura publike, në favor të zhvillimit të ekonomisë dhe rritjes së shërbimeve për popullsinë vendase dhe turistët që frekuentojnë këtë zonë. 90 km investim me financim të Fondit Kuvajtian, Fondit Saudit dhe Qeverisë Shqiptare duke dhënë një zgjidhje të qëndrueshme për bregdetin e Jugut

Image

Mund të na arrini përmes telefonit, postës elektronike dhe uebfaqes. Gjithashtu mund të na dërgoni mesazh përmes Faqes tonë të Kontaktit.

Mund të na arrini përmes telefonit, postës elektronike dhe uebfaqes. Gjithashtu mund të na dërgoni mesazh përmes Faqes tonë të Kontaktit.