Sondazh

Sondazh

Zgjidhni nje nga opsionet. Ju mund te votoni vetem nje here!

*Ky sondazh realizohet nga Himaranews.al

 

Kë parti do të votoni në zgjedhjet e 25 Prillit?

Image

Mund të na arrini përmes telefonit, postës elektronike dhe uebfaqes. Gjithashtu mund të na dërgoni mesazh përmes Faqes tonë të Kontaktit.

Mund të na arrini përmes telefonit, postës elektronike dhe uebfaqes. Gjithashtu mund të na dërgoni mesazh përmes Faqes tonë të Kontaktit.